Chuyển đến nội dung
Miễn phí vận chuyển tại Thái Lan với số tiền vượt quá 5000THB
Miễn phí vận chuyển tại Thái Lan với số tiền vượt quá 5000THB
Blue Calico

Màu xanh Calico

Calico lần đầu tiên được thêm vào sách mẫu Burleigh vào năm 1968 và được sản xuất kể từ đó. Với mỗi tác phẩm Blue Calico được làm thủ công ở trung tâm của The Potteries, nó được lấy cảm hứng từ vải chàm thế kỷ 19. Tông màu xanh coban phong phú và thiết kế hoa cuộn phù hợp cho cả bữa ăn gia đình bình thường cũng như những dịp đặc biệt. Xếp lớp Calico để có vẻ ngoài đậm nét hoặc trộn và kết hợp với màu xanh khác.
 • Ấm Trà Calico Xanh Nhỏ 400ml/3/4pt

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 5,200.00 ฿ - Giá gốc 5,200.00 ฿
  Giá gốc
  5,200.00 ฿
  5,200.00 ฿ - 5,200.00 ฿
  Giá hiện tại 5,200.00 ฿
  Trong kho

  Không có gì giống như một tách trà tươi được rót trực tiếp từ ấm, và Ấm trà Calico màu xanh nhỏ nhưng trang nhã này sẽ là người bạn đồng hành tuyệ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 5,200.00 ฿ - Giá gốc 5,200.00 ฿
  Giá gốc
  5,200.00 ฿
  5,200.00 ฿ - 5,200.00 ฿
  Giá hiện tại 5,200.00 ฿
 • Ấm Trà Calico Xanh Lớn 800ml/1.5pt

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 6,500.00 ฿ - Giá gốc 6,500.00 ฿
  Giá gốc
  6,500.00 ฿
  6,500.00 ฿ - 6,500.00 ฿
  Giá hiện tại 6,500.00 ฿
  Trong kho

  This must-have Blue Calico Teapot is ideal for any tea-loving gathering! Its generous size is complemented by an elegant spout design that manages ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 6,500.00 ฿ - Giá gốc 6,500.00 ฿
  Giá gốc
  6,500.00 ฿
  6,500.00 ฿ - 6,500.00 ฿
  Giá hiện tại 6,500.00 ฿
 • Bộ Quà Tặng Trà Xanh Calico 3 Món

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 4,100.00 ฿ - Giá gốc 4,100.00 ฿
  Giá gốc
  4,100.00 ฿
  4,100.00 ฿ - 4,100.00 ฿
  Giá hiện tại 4,100.00 ฿
  Trong kho

  This Blue Calico Teacup Gift Set evokes 19th Century indigo fabrics and will make an ideal gift for tea-lovers and pottery collectors. Presented in...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 4,100.00 ฿ - Giá gốc 4,100.00 ฿
  Giá gốc
  4,100.00 ฿
  4,100.00 ฿ - 4,100.00 ฿
  Giá hiện tại 4,100.00 ฿
 • Đĩa trà Calico xanh

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 1,100.00 ฿ - Giá gốc 1,100.00 ฿
  Giá gốc
  1,100.00 ฿
  1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
  Giá hiện tại 1,100.00 ฿
  Trong kho

  Introduce grace and sophistication to your tea ritual with Burleigh's Blue Calico range. This Blue Calico Tea Saucer is the perfect accompaniment t...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 1,100.00 ฿ - Giá gốc 1,100.00 ฿
  Giá gốc
  1,100.00 ฿
  1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
  Giá hiện tại 1,100.00 ฿
 • Tách Trà Calico Xanh 187ml/1/3pt

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 1,650.00 ฿ - Giá gốc 1,650.00 ฿
  Giá gốc
  1,650.00 ฿
  1,650.00 ฿ - 1,650.00 ฿
  Giá hiện tại 1,650.00 ฿
  Trong kho

  Delight tea lovers and pottery collectors with our Blue Calico Teacup featuring 19th Century indigo fabrics. Make an impression at tea parties with...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 1,650.00 ฿ - Giá gốc 1,650.00 ฿
  Giá gốc
  1,650.00 ฿
  1,650.00 ฿ - 1,650.00 ฿
  Giá hiện tại 1,650.00 ฿
 • Bình Calico Tankard Xanh Nhỏ 284ml/1/2pt

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 2,600.00 ฿ - Giá gốc 2,600.00 ฿
  Giá gốc
  2,600.00 ฿
  2,600.00 ฿ - 2,600.00 ฿
  Giá hiện tại 2,600.00 ฿
  Trong kho

  Our stylishly designed Blue Calico Tankard Jug Small 284ml/1/2pt brings a charming look from English tearooms to your table. Accompanying your tea,...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2,600.00 ฿ - Giá gốc 2,600.00 ฿
  Giá gốc
  2,600.00 ฿
  2,600.00 ฿ - 2,600.00 ฿
  Giá hiện tại 2,600.00 ฿
 • Bình thủy tinh Calico Tankard Mini 160ml/1/4 pt màu xanh

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 2,200.00 ฿ - Giá gốc 2,200.00 ฿
  Giá gốc
  2,200.00 ฿
  2,200.00 ฿ - 2,200.00 ฿
  Giá hiện tại 2,200.00 ฿
  Trong kho

  This mini tankard jug from our Blue Calico range is bold, colorful, and perfect for tea-lovers and gardeners alike. With skilled craftsmen using Bu...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2,200.00 ฿ - Giá gốc 2,200.00 ฿
  Giá gốc
  2,200.00 ฿
  2,200.00 ฿ - 2,200.00 ฿
  Giá hiện tại 2,200.00 ฿
 • Bình Calico Tankard Xanh Medium 568ml/1pt

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 3,150.00 ฿ - Giá gốc 3,150.00 ฿
  Giá gốc
  3,150.00 ฿
  3,150.00 ฿ - 3,150.00 ฿
  Giá hiện tại 3,150.00 ฿
  Trong kho

  Voluntarily hand-painted with Burleigh's Blue Calico pattern, this medium-sized tankard jug is a wonderful addition to any kitchen. It makes a gorg...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 3,150.00 ฿ - Giá gốc 3,150.00 ฿
  Giá gốc
  3,150.00 ฿
  3,150.00 ฿ - 3,150.00 ฿
  Giá hiện tại 3,150.00 ฿
 • Bình Calico Tankard Xanh Dương Lớn 1.1ltr/2pt

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 3,950.00 ฿ - Giá gốc 3,950.00 ฿
  Giá gốc
  3,950.00 ฿
  3,950.00 ฿ - 3,950.00 ฿
  Giá hiện tại 3,950.00 ฿
  Trong kho

  This captivating large Blue Calico Tankard Jug is sure to be a showstopper at your table. The serene cobalt blue and intricate floral motifs summon...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 3,950.00 ฿ - Giá gốc 3,950.00 ฿
  Giá gốc
  3,950.00 ฿
  3,950.00 ฿ - 3,950.00 ฿
  Giá hiện tại 3,950.00 ฿
 • Bát đường Calico Xanh Dương Nhỏ 9.5cm/4'

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 2,000.00 ฿ - Giá gốc 2,000.00 ฿
  Giá gốc
  2,000.00 ฿
  2,000.00 ฿ - 2,000.00 ฿
  Giá hiện tại 2,000.00 ฿
  Trong kho

  This charming small Blue Calico Sugar Bowl is the perfect addition to your tea tray. With its intricate flowers and foliage, it makes a lovely gift...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2,000.00 ฿ - Giá gốc 2,000.00 ฿
  Giá gốc
  2,000.00 ฿
  2,000.00 ฿ - 2,000.00 ฿
  Giá hiện tại 2,000.00 ฿
 • Ấm Trà Nhỏ Calico Xanh -Hộp Quà

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 5,400.00 ฿ - Giá gốc 5,400.00 ฿
  Giá gốc
  5,400.00 ฿
  5,400.00 ฿ - 5,400.00 ฿
  Giá hiện tại 5,400.00 ฿
  Trong kho

  A tasty cup of tea can be yours in an instant with this dainty yet sophisticated Blue Calico Teapot. Present-ready in an exquisite gift box inspire...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 5,400.00 ฿ - Giá gốc 5,400.00 ฿
  Giá gốc
  5,400.00 ฿
  5,400.00 ฿ - 5,400.00 ฿
  Giá hiện tại 5,400.00 ฿
 • Bát nhỏ có chân màu xanh Calico 16cm/6

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 2,600.00 ฿ - Giá gốc 2,600.00 ฿
  Giá gốc
  2,600.00 ฿
  2,600.00 ฿ - 2,600.00 ฿
  Giá hiện tại 2,600.00 ฿
  Trong kho

  This small Blue Calico Bowl adds a colorful touch to the table. Crafted by skilled artisans, its timeless floral pattern and modern design make it ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2,600.00 ฿ - Giá gốc 2,600.00 ฿
  Giá gốc
  2,600.00 ฿
  2,600.00 ฿ - 2,600.00 ฿
  Giá hiện tại 2,600.00 ฿
 • Cốc Calico Sandringham xanh 284ml /1/2pt

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 2,150.00 ฿ - Giá gốc 2,150.00 ฿
  Giá gốc
  2,150.00 ฿
  2,150.00 ฿ - 2,150.00 ฿
  Giá hiện tại 2,150.00 ฿
  Trong kho

  Skillfully crafted with Burleigh's iconic Blue Calico pattern, this Sandringham Mug is ideal for sipping your favourite drink. The bright blue pat...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2,150.00 ฿ - Giá gốc 2,150.00 ฿
  Giá gốc
  2,150.00 ฿
  2,150.00 ฿ - 2,150.00 ฿
  Giá hiện tại 2,150.00 ฿
 • Khay chữ nhật Calico xanh 28cm/11

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 3,200.00 ฿ - Giá gốc 3,200.00 ฿
  Giá gốc
  3,200.00 ฿
  3,200.00 ฿ - 3,200.00 ฿
  Giá hiện tại 3,200.00 ฿
  Trong kho

  This 28cm Rectangular tray is expertly hand-decorated with the iconic Burleigh Blue Calico pattern, making it perfect for serving cheese, treats or...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 3,200.00 ฿ - Giá gốc 3,200.00 ฿
  Giá gốc
  3,200.00 ฿
  3,200.00 ฿ - 3,200.00 ฿
  Giá hiện tại 3,200.00 ฿
 • Bát súp/bánh pudding Calico xanh 20,5cm/8 x4

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 6,200.00 ฿ - Giá gốc 6,200.00 ฿
  Giá gốc
  6,200.00 ฿
  6,200.00 ฿ - 6,200.00 ฿
  Giá hiện tại 6,200.00 ฿
  Trong kho

  Adorned in beautiful cobalt blue, our Blue Calico range will captivate your guests with its intricate flowery patterns. Perfect for elegant starter...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 6,200.00 ฿ - Giá gốc 6,200.00 ฿
  Giá gốc
  6,200.00 ฿
  6,200.00 ฿ - 6,200.00 ฿
  Giá hiện tại 6,200.00 ฿
 • Đĩa Calico xanh 26,5cm/10,5 x4

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 6,600.00 ฿ - Giá gốc 6,600.00 ฿
  Giá gốc
  6,600.00 ฿
  6,600.00 ฿ - 6,600.00 ฿
  Giá hiện tại 6,600.00 ฿
  Trong kho

  Adorned with Burleigh's beautiful pattern, this Blue Calico Plate is ideal for laid-back family gatherings and stylish dinner soirees. Let your sig...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 6,600.00 ฿ - Giá gốc 6,600.00 ฿
  Giá gốc
  6,600.00 ฿
  6,600.00 ฿ - 6,600.00 ฿
  Giá hiện tại 6,600.00 ฿
 • Đĩa Calico xanh 21,5cm/8,5 x4

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 5,800.00 ฿ - Giá gốc 5,800.00 ฿
  Giá gốc
  5,800.00 ฿
  5,800.00 ฿ - 5,800.00 ฿
  Giá hiện tại 5,800.00 ฿
  Trong kho

  Treat your culinary creations to the royal treatment with this beautiful plate from Burleigh's acclaimed Blue Calico range. Its intricate floral de...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 5,800.00 ฿ - Giá gốc 5,800.00 ฿
  Giá gốc
  5,800.00 ฿
  5,800.00 ฿ - 5,800.00 ฿
  Giá hiện tại 5,800.00 ฿
 • Đĩa Calico xanh 19cm/7,5 x4

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 5,400.00 ฿ - Giá gốc 5,400.00 ฿
  Giá gốc
  5,400.00 ฿
  5,400.00 ฿ - 5,400.00 ฿
  Giá hiện tại 5,400.00 ฿
  Trong kho

  Bring an eye-catching touch to your table with our Blue Calico Plate. This dish features an exquisite design of scrolling flowers and foliage, and ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 5,400.00 ฿ - Giá gốc 5,400.00 ฿
  Giá gốc
  5,400.00 ฿
  5,400.00 ฿ - 5,400.00 ฿
  Giá hiện tại 5,400.00 ฿
 • Bát mì Calico xanh 23cm/9 x4

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 6,600.00 ฿ - Giá gốc 6,600.00 ฿
  Giá gốc
  6,600.00 ฿
  6,600.00 ฿ - 6,600.00 ฿
  Giá hiện tại 6,600.00 ฿
  Trong kho

  Được trang trí tinh xảo bằng những bông hoa màu xanh coban đậm, Bát mì Calico màu xanh nông này phục vụ mọi nhu cầu. Bổ sung cho món ăn đặc trưng ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 6,600.00 ฿ - Giá gốc 6,600.00 ฿
  Giá gốc
  6,600.00 ฿
  6,600.00 ฿ - 6,600.00 ฿
  Giá hiện tại 6,600.00 ฿
 • Cốc Calico xanh 375ml/2/3pt

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 2,150.00 ฿ - Giá gốc 2,150.00 ฿
  Giá gốc
  2,150.00 ฿
  2,150.00 ฿ - 2,150.00 ฿
  Giá hiện tại 2,150.00 ฿
  Trong kho

  This classic mug from our Blue Calico collection adds a touch of charm and elegance to your daily drinks. With its modern shape and eye-catching d...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2,150.00 ฿ - Giá gốc 2,150.00 ฿
  Giá gốc
  2,150.00 ฿
  2,150.00 ฿ - 2,150.00 ฿
  Giá hiện tại 2,150.00 ฿
 • Cốc Calico xanh 284ml/1/2pt

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 1,950.00 ฿ - Giá gốc 1,950.00 ฿
  Giá gốc
  1,950.00 ฿
  1,950.00 ฿ - 1,950.00 ฿
  Giá hiện tại 1,950.00 ฿
  Trong kho

  Experience luxury while sipping your favorite beverage with the striking Blue Calico Mug. Generously sized to hold plenty, this mug's deep cobalt b...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 1,950.00 ฿ - Giá gốc 1,950.00 ฿
  Giá gốc
  1,950.00 ฿
  1,950.00 ฿ - 1,950.00 ฿
  Giá hiện tại 1,950.00 ฿
 • Khay ấm trà mini Calico màu xanh

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 1,250.00 ฿ - Giá gốc 1,250.00 ฿
  Giá gốc
  1,250.00 ฿
  1,250.00 ฿ - 1,250.00 ฿
  Giá hiện tại 1,250.00 ฿
  Trong kho

  Tạo một ngôi nhà mới trong nhà bếp của bạn cho những túi trà đã qua sử dụng với khay ấm trà mini thuộc dòng Blue Calico cổ điển của chúng tôi. Họa...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 1,250.00 ฿ - Giá gốc 1,250.00 ฿
  Giá gốc
  1,250.00 ฿
  1,250.00 ฿ - 1,250.00 ฿
  Giá hiện tại 1,250.00 ฿
 • Bát Mini Có Chân Màu Xanh Calico 12cm/5

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 2,150.00 ฿ - Giá gốc 2,150.00 ฿
  Giá gốc
  2,150.00 ฿
  2,150.00 ฿ - 2,150.00 ฿
  Giá hiện tại 2,150.00 ฿
  Trong kho

  Được trang trí bằng họa tiết hoa màu xanh coban đậm đà, chiếc Bát có chân mini Calico màu xanh này sẽ mang đến bầu không khí tinh tế cho bàn trà. ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2,150.00 ฿ - Giá gốc 2,150.00 ฿
  Giá gốc
  2,150.00 ฿
  2,150.00 ฿ - 2,150.00 ฿
  Giá hiện tại 2,150.00 ฿
 • Bát Calico có chân vừa màu xanh 20cm/8

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 3,700.00 ฿ - Giá gốc 3,700.00 ฿
  Giá gốc
  3,700.00 ฿
  3,700.00 ฿ - 3,700.00 ฿
  Giá hiện tại 3,700.00 ฿
  Trong kho

  Được trang trí bằng họa tiết hoa màu xanh coban đậm đà, chiếc Bát có chân mini Calico màu xanh này sẽ mang đến bầu không khí tinh tế cho bàn trà. ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 3,700.00 ฿ - Giá gốc 3,700.00 ฿
  Giá gốc
  3,700.00 ฿
  3,700.00 ฿ - 3,700.00 ฿
  Giá hiện tại 3,700.00 ฿
 • Mứt Calico Xanh/Phủ Đường 250g/1/2lb

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 2,450.00 ฿ - Giá gốc 2,450.00 ฿
  Giá gốc
  2,450.00 ฿
  2,450.00 ฿ - 2,450.00 ฿
  Giá hiện tại 2,450.00 ฿
  Trong kho

  Là một phần thiết yếu của dòng sản phẩm Blue Calico, chiếc nồi mứt có nắp đậy này vừa trang nhã vừa linh hoạt. Được trang trí bằng những bông hoa ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2,450.00 ฿ - Giá gốc 2,450.00 ฿
  Giá gốc
  2,450.00 ฿
  2,450.00 ฿ - 2,450.00 ฿
  Giá hiện tại 2,450.00 ฿
 • Bình Calico Etruscan Xanh Nhỏ 1.1ltr/2pt

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 4,900.00 ฿ - Giá gốc 4,900.00 ฿
  Giá gốc
  4,900.00 ฿
  4,900.00 ฿ - 4,900.00 ฿
  Giá hiện tại 4,900.00 ฿
  Trong kho

  Có hình dáng và kiểu dáng trang nhã, chiếc Bình Calico Etruscan nhỏ màu xanh này tạo nên nét duyên dáng cho căn bếp. Tông màu xanh coban cùng nhữn...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 4,900.00 ฿ - Giá gốc 4,900.00 ฿
  Giá gốc
  4,900.00 ฿
  4,900.00 ฿ - 4,900.00 ฿
  Giá hiện tại 4,900.00 ฿
 • Đĩa Espresso Calico màu xanh

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 1,100.00 ฿ - Giá gốc 1,100.00 ฿
  Giá gốc
  1,100.00 ฿
  1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
  Giá hiện tại 1,100.00 ฿
  Trong kho

  Our Blue Calico Espresso Saucer blends Italian tradition with a classic English look. Invigorate your caffeine ritual with its cobalt blue tones. C...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 1,100.00 ฿ - Giá gốc 1,100.00 ฿
  Giá gốc
  1,100.00 ฿
  1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
  Giá hiện tại 1,100.00 ฿
 • Cốc cà phê xanh Calico 75ml

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 1,500.00 ฿ - Giá gốc 1,500.00 ฿
  Giá gốc
  1,500.00 ฿
  1,500.00 ฿ - 1,500.00 ฿
  Giá hiện tại 1,500.00 ฿
  Trong kho

  Our Blue Calico Espresso Cup brings an English vibe to Italian culture. Featuring rich cobalt blue tones, it can bring a classy feel to your mornin...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 1,500.00 ฿ - Giá gốc 1,500.00 ฿
  Giá gốc
  1,500.00 ฿
  1,500.00 ฿ - 1,500.00 ฿
  Giá hiện tại 1,500.00 ฿
  Đặt hàng trước
 • Bình Calico Hà Lan Xanh Nhỏ 284ml/1/2pt

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 2,550.00 ฿ - Giá gốc 2,550.00 ฿
  Giá gốc
  2,550.00 ฿
  2,550.00 ฿ - 2,550.00 ฿
  Giá hiện tại 2,550.00 ฿
  Trong kho

  Nhỏ nhưng đầy phong cách, chiếc bình màu xanh Calico Dutch này là người bạn đồng hành hoàn hảo cho khay trà của bạn. Được trang trí bằng tay một c...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2,550.00 ฿ - Giá gốc 2,550.00 ฿
  Giá gốc
  2,550.00 ฿
  2,550.00 ฿ - 2,550.00 ฿
  Giá hiện tại 2,550.00 ฿
 • Kem Bò Calico Xanh Đóng Hộp 150ml

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 3,300.00 ฿ - Giá gốc 3,300.00 ฿
  Giá gốc
  3,300.00 ฿
  3,300.00 ฿ - 3,300.00 ฿
  Giá hiện tại 3,300.00 ฿
  Trong kho

  Với thiết kế cổ điển pha chút hiện đại, Blue Calico Cow Creamer của chúng tôi mang nét quyến rũ của đồng quê nước Anh vào bàn ăn tối. Được đựng tr...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 3,300.00 ฿ - Giá gốc 3,300.00 ฿
  Giá gốc
  3,300.00 ฿
  3,300.00 ฿ - 3,300.00 ฿
  Giá hiện tại 3,300.00 ฿
 • Bát ngũ cốc Calico xanh 16cm x4

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 5,400.00 ฿ - Giá gốc 5,400.00 ฿
  Giá gốc
  5,400.00 ฿
  5,400.00 ฿ - 5,400.00 ฿
  Giá hiện tại 5,400.00 ฿
  Trong kho

  Được trang trí theo thiết kế Blue Calico vượt thời gian của Burleigh, bát ngũ cốc của chúng tôi sẽ truyền sự sang trọng và tinh tế vào thói quen b...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 5,400.00 ฿ - Giá gốc 5,400.00 ฿
  Giá gốc
  5,400.00 ฿
  5,400.00 ฿ - 5,400.00 ฿
  Giá hiện tại 5,400.00 ฿
 • Đĩa Bơ Calico Xanh 12cm/5

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 1,150.00 ฿ - Giá gốc 1,150.00 ฿
  Giá gốc
  1,150.00 ฿
  1,150.00 ฿ - 1,150.00 ฿
  Giá hiện tại 1,150.00 ฿
  Trong kho

  A gorgeous piece from our popular Blue Calico collection, this butter pat dish is a practical addition to your dinnerware. Keep mess at bay and pre...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 1,150.00 ฿ - Giá gốc 1,150.00 ฿
  Giá gốc
  1,150.00 ฿
  1,150.00 ฿ - 1,150.00 ฿
  Giá hiện tại 1,150.00 ฿
 • Đĩa Bơ Calico Xanh 400g/1lb

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 3,900.00 ฿ - Giá gốc 3,900.00 ฿
  Giá gốc
  3,900.00 ฿
  3,900.00 ฿ - 3,900.00 ฿
  Giá hiện tại 3,900.00 ฿
  Trong kho

  Được trang trí bằng tay theo họa tiết Blue Calico nổi bật của Burleigh, đĩa bơ này là một sự bổ sung trang nhã nhưng thiết thực cho nhà bếp. Trì...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 3,900.00 ฿ - Giá gốc 3,900.00 ฿
  Giá gốc
  3,900.00 ฿
  3,900.00 ฿ - 3,900.00 ฿
  Giá hiện tại 3,900.00 ฿
 • Đĩa ăn sáng màu xanh Calico

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 1,100.00 ฿ - Giá gốc 1,100.00 ฿
  Giá gốc
  1,100.00 ฿
  1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
  Giá hiện tại 1,100.00 ฿

  Add an elegant touch to your morning cup with this Blue Calico Breakfast Saucer. Featuring Burleigh's timeless pattern, this saucer is the perfect ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 1,100.00 ฿ - Giá gốc 1,100.00 ฿
  Giá gốc
  1,100.00 ฿
  1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
  Giá hiện tại 1,100.00 ฿
 • Cốc ăn sáng Calico xanh 420ml/3/4pt

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 2,200.00 ฿ - Giá gốc 2,200.00 ฿
  Giá gốc
  2,200.00 ฿
  2,200.00 ฿ - 2,200.00 ฿
  Giá hiện tại 2,200.00 ฿

  Brighten up breakfast & give a unique gift with Burleigh's Blue Calico Breakfast Cup. Crafted using Burleigh's tried-and-true tissue transfer p...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2,200.00 ฿ - Giá gốc 2,200.00 ฿
  Giá gốc
  2,200.00 ฿
  2,200.00 ฿ - 2,200.00 ฿
  Giá hiện tại 2,200.00 ฿
 • Bộ Quà Tặng 3 Món Blue Calico Breakfast Cup

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 4,600.00 ฿ - Giá gốc 4,600.00 ฿
  Giá gốc
  4,600.00 ฿
  4,600.00 ฿ - 4,600.00 ฿
  Giá hiện tại 4,600.00 ฿

  Hand-decorated in stunning Blue Calico, this 3-piece Breakfast Cup Set is the perfect gift for tea lovers and Burleigh aficionados. Includes Breakf...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 4,600.00 ฿ - Giá gốc 4,600.00 ฿
  Giá gốc
  4,600.00 ฿
  4,600.00 ฿ - 4,600.00 ฿
  Giá hiện tại 4,600.00 ฿