Chuyển đến nội dung
Miễn phí vận chuyển tại Thái Lan với số tiền vượt quá 5000THB
Miễn phí vận chuyển tại Thái Lan với số tiền vượt quá 5000THB
Ink Blue Palisade

Mực xanh Palisade

Để ca ngợi những bức vẽ thời Victoria, các chi tiết Ink Blue Palisade được phỏng theo mẫu lưu trữ của Burleigh do Christopher Dresser thiết kế. Là một nhà thiết kế và giáo sư thực vật học nổi tiếng thời Victoria, sự đổi mới vĩ đại của ông là thể hiện vẻ đẹp của cấu trúc tế bào thực vật cực nhỏ trong tác phẩm của mình. Với mọi tác phẩm đều được làm thủ công ở Stoke-on-Trent, dòng sản phẩm trang trí công phu này là một phần của Bộ sưu tập Một, cùng với Pollen và Paradise. Hoàn hảo cho các bữa tiệc.
 • Cốc cà phê InkBlue Palisade 75ml

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 1,500.00 ฿ - Giá gốc 1,500.00 ฿
  Giá gốc
  1,500.00 ฿
  1,500.00 ฿ - 1,500.00 ฿
  Giá hiện tại 1,500.00 ฿
  Trong kho

  Making something extraordinary out of everyday items- that's the Palisade Espresso Cup. Inspired by Victorian Burleigh archival pattern, its detail...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 1,500.00 ฿ - Giá gốc 1,500.00 ฿
  Giá gốc
  1,500.00 ฿
  1,500.00 ฿ - 1,500.00 ฿
  Giá hiện tại 1,500.00 ฿
 • Tấm Palisade mực xanh 26,5cm x4

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 6,600.00 ฿ - Giá gốc 6,600.00 ฿
  Giá gốc
  6,600.00 ฿
  6,600.00 ฿ - 6,600.00 ฿
  Giá hiện tại 6,600.00 ฿
  Trong kho

  Impress your visitors and create an Ink Blue statement with the Palisade Plate 26.5cm. It's perfect for pairing with other Burleigh pieces for a un...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 6,600.00 ฿ - Giá gốc 6,600.00 ฿
  Giá gốc
  6,600.00 ฿
  6,600.00 ฿ - 6,600.00 ฿
  Giá hiện tại 6,600.00 ฿
 • Tấm Palisade mực xanh 21,5cm x4

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 5,800.00 ฿ - Giá gốc 5,800.00 ฿
  Giá gốc
  5,800.00 ฿
  5,800.00 ฿ - 5,800.00 ฿
  Giá hiện tại 5,800.00 ฿
  Trong kho

  Bring effortless sophistication to your table with this Palisade 21.5cm Plate. Crafted using Burleigh's traditional tissue transfer technique since...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 5,800.00 ฿ - Giá gốc 5,800.00 ฿
  Giá gốc
  5,800.00 ฿
  5,800.00 ฿ - 5,800.00 ฿
  Giá hiện tại 5,800.00 ฿
 • Tấm Palisade mực xanh 19cm x4

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 5,400.00 ฿ - Giá gốc 5,400.00 ฿
  Giá gốc
  5,400.00 ฿
  5,400.00 ฿ - 5,400.00 ฿
  Giá hiện tại 5,400.00 ฿
  Trong kho

  Delight your guests and impress them with this Palisade 19cm Plate, featuring the classic Palisade pattern from the Burleigh archive. Check out our...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 5,400.00 ฿ - Giá gốc 5,400.00 ฿
  Giá gốc
  5,400.00 ฿
  5,400.00 ฿ - 5,400.00 ฿
  Giá hiện tại 5,400.00 ฿
 • Bát mì ống màu xanh mực 23cm x4

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 6,600.00 ฿ - Giá gốc 6,600.00 ฿
  Giá gốc
  6,600.00 ฿
  6,600.00 ฿ - 6,600.00 ฿
  Giá hiện tại 6,600.00 ฿
  Trong kho

  Palisade's design is inspired by a Victorian Burleigh archive pattern that captures the beauty and symmetry of microscopic plant cell structures. O...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 6,600.00 ฿ - Giá gốc 6,600.00 ฿
  Giá gốc
  6,600.00 ฿
  6,600.00 ฿ - 6,600.00 ฿
  Giá hiện tại 6,600.00 ฿
 • Cốc uống nước Ink Blue Palisade Osbourne 300ml

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 2,150.00 ฿ - Giá gốc 2,150.00 ฿
  Giá gốc
  2,150.00 ฿
  2,150.00 ฿ - 2,150.00 ฿
  Giá hiện tại 2,150.00 ฿
  Trong kho

  A shape made to sit perfectly in your hands, the Palisade Osbourne Mug makes the perfect vessel for your drink of choice. Hand decorated in our Pal...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2,150.00 ฿ - Giá gốc 2,150.00 ฿
  Giá gốc
  2,150.00 ฿
  2,150.00 ฿ - 2,150.00 ฿
  Giá hiện tại 2,150.00 ฿
 • Đĩa đựng cà phê Espresso Ink Blue Palisade 12cm

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 1,100.00 ฿ - Giá gốc 1,100.00 ฿
  Giá gốc
  1,100.00 ฿
  1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
  Giá hiện tại 1,100.00 ฿
  Trong kho

  Bringing something special to everyday life, the Palisade Espresso Saucer celebrates the beauty and balance of small plant cell structures. With it...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 1,100.00 ฿ - Giá gốc 1,100.00 ฿
  Giá gốc
  1,100.00 ฿
  1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
  Giá hiện tại 1,100.00 ฿
 • Đĩa cà phê Ink Blue Palisade 14cm

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 1,100.00 ฿ - Giá gốc 1,100.00 ฿
  Giá gốc
  1,100.00 ฿
  1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
  Giá hiện tại 1,100.00 ฿
  Trong kho

  Designed to be combined and customized, make Collection One your own with the Palisade Coffee Saucer - adding a hint of elegance and class to your ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 1,100.00 ฿ - Giá gốc 1,100.00 ฿
  Giá gốc
  1,100.00 ฿
  1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
  Giá hiện tại 1,100.00 ฿
 • Cà Phê Ink Blue Palisade Lon 175ml

  Burleigh Pottery
  Giá gốc 1,700.00 ฿ - Giá gốc 1,700.00 ฿
  Giá gốc
  1,700.00 ฿
  1,700.00 ฿ - 1,700.00 ฿
  Giá hiện tại 1,700.00 ฿

  Craft your perfect setting with the Palisade Coffee Can from Collection One. Elevate your tablescape with this exquisite and sophisticated piece, a...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 1,700.00 ฿ - Giá gốc 1,700.00 ฿
  Giá gốc
  1,700.00 ฿
  1,700.00 ฿ - 1,700.00 ฿
  Giá hiện tại 1,700.00 ฿